Kişisel verilerin korunması Veri Sorumlusuna Başvuru Formu Çağrı Merkezi Aydınlatma Metni

İSTANBUL YENİLENİYOR PLATFORMU

ÇAĞRI MERKEZİ AYDINLATMA METNİ


İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirak Şirketleri tarafından oluşturulan “İstanbul Yenileniyor Platformu” olarak siz değerli İstanbulluların 444 06 04’ü arayarak bizlere ulaşması halinde; çağrı merkezi veya www.istanbulyenileniyor.com üzerinden yapılan başvurular için aranmanız durumunda bazı kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu verileriniz maskelenmiş TC Kimlik Numarası (TC Kimlik numaranızın yalnızca son dört numarası görüntülenebilmektedir), ad, soyad, iletişim bilgileri ve ses kaydına ait kişisel verilerdir.

Bu kişisel verileriniz;
• Aranan kişiye doğru hitap edilebilmesi,
• Aramanın teyidi ve arama sayısının istatistiksel amaçla tespiti,
• Teknik hizmetlerin doğru şekilde yapılması,
• Kentsel Dönüşüm başvurularının alınması
• 444 06 04 ve www.istanbulyenileniyor.com üzerinden gelen kentsel dönüşüme ilişkin başvuru süreçlerini yönetmek,
• İleride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Bu kişisel verileriniz, Kentsel dönüşüm faaliyetleri, Kamu hizmetlerinin ve ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, İBB’ye ve İBB iştirak şirketlerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuki uyuşmazlık halinde yargı mercilerine aktarılabilmektedir.

Bu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak, birbirleriyle ilişkilendirilerek ve ispat amaçlı geriye dönük kontrol sistemine izin verilerek telefon yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.

Kanunun “İlgili Kişinin Haklarını Düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi bizlere yazılı olarak iletebilirsiniz.

Saygılarımızla,
İSTANBUL YENİLENİYOR PLATFORMU