Sorularınız mı var?
Arama kutuğuna yazacağınız anahtar kelime ile cevabına daha hızlı ulaşabilirsiniz.
İSTANBUL YENİLENİYOR
GÜÇLENDİRME SİSTEMİ

İSTANBUL YENİLENİYOR HAKKINDA

İstanbul Yenileniyor Nedir?
İstanbul Yenileniyor, İBB iştirakleri olan KİPTAŞ, İstanbul İmar A.Ş. ve BİMTAŞ’ın paydaş olduğu bir platformdur. Bu platform, yapısını yenilemek isteyen maliklerin bilgilendirilmesi ve doğru yönlendirilmesini hedeflemektedir. Bu platform üzerinden olası riskli yapınızın yenilenmesi için başvuruda bulunabilirsiniz.
İstanbul Yenileniyor Platformu neden kurulmuştur?
Bu sistem, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilgili birim ve iştiraklerine gelen yenilenme taleplerinin tek bir çatı altında toplanması ile vatandaşların olası riskli binalarını yenileyebilmeleri sürecine katkıda bulunabilmek için kurulmuştur.
İstanbul Yenileniyor Platformu’na başvurumu nereden ve nasıl yapabilirim?
Başvuru yapabilmek için istanbulyenileniyor.com’a üye olmanız gerekmektedir. Üyelik işlemlerinizi gerçekleştirdikten sonra tapu ve adres bilgilerinizi sisteme girerek başvuru yapabilirsiniz.
Başvuru kriterleri nelerdir?
Parselin özel mülkiyette yer alması ve bu yapıların 1999 yılı öncesi yapılmış olması gerekmektedir.
Başvuru kriterlerinden biri ya da birkaçının sağlanamaması halinde sisteme başvuru yapılabilir mi?
Tüm vatandaşlarımız internet adresimizden başvuru yapabilmektedir. Ancak başvuruların kriterlere uygunluğu uzmanlarımız tarafından değerlendirilmektedir.
Platform için başvuru koşulları neden kriterlerle sınırlandırılmıştır?
İstanbul Yenileniyor Platformu en kısa sürede en fazla risk altındaki yapının dönüştürülmesini hedeflemektedir. Başvuru değerlendirmelerinde, yapılan istatistiki çalışmalar doğrultusunda önceliklendirme yapılmıştır. İlerleyen süreçlerde projenin kapsamının genişletilmesi amaçlanmaktadır
İstanbul Yenileniyor sürecinin işleyişi nasıldır?
İstanbul Yenileniyor ile olası riskli yapınızın yenilenme süreci sırasıyla Başvuru, Teklif ve Uzlaşma olarak 3 aşamada gerçekleşmektedir. Başvuru Aşaması’nda, ilettiğiniz bilgilere istinaden oluşturulan bilgilendirme formu tarafınıza gönderilecektir. Formun ekinde, Teklif Aşaması’na geçebilmek için sisteme yüklemeniz gereken evrak listesi bulunacaktır. İstenen evrakları sisteme yüklemenizle birlikte teklif aşaması başlayacak ve bu aşamada detaylı teknik çalışmalar yapılarak tarafınıza ön teklif formu iletilecektir. Uzlaşma Aşaması’na geçebilmek için iletilen ön teklif formuna hisseleri oranında paydaşların salt çoğunluğu sağlayacak şekilde maliklerin onay vermesi gerekmektedir. Uzlaşma Aşaması yüz yüze görüşmeler ile yürütülecektir.
İstanbul Yenileniyor Platformu’na başvuru yapmak ücretli midir?
Bu sisteme başvurmak tamamen ücretsizdir. Başvuru sürecinde hazırlanan taslak çalışmaların hiçbirinden ücret alınmamaktadır.
İstanbul Yenileniyor Platformu’na başvuru kimler tarafından yapılabilir?
Herhangi bir malik, vekalet sahibi ya da apartman karar defterinde kentsel dönüşüm süreçlerini yürütmeye yetkili tanımlanmış kişiler ve hak sahipleri başvuru yapabilir.
Bir kişi birden fazla başvuru yapabilir mi?
Bir kişi en fazla 5 başvuru yapabilmektedir.
Kendi adıma olmayan bir tapu için başvuru yapabilir miyim?
Başvuru aşaması için yapılabilir. Ancak ön teklif aşaması için tapusu adına başvuru yaptığınız kişiden yetki belgesi/vekalet alınması gerekmektedir.
Başvuru yaptıktan sonra sürecimi nereden takip edebilirim?
Başvurunuzun durumunu ve sürecinizi istanbulyenileniyor.com adresinden takip edebilirsiniz.
Tapumda şerh olduğu halde başvuru yapabilir miyim?
Tapuda şerh ya da ipotek olması başvuru yapmaya engel değildir. Fakat yapının yenilenmesi sürecinde engel teşkil edecek şerhler maliklerince kaldırılmalıdır.
İstanbul Yenileniyor Platformu üzerinden olası riskli yapımın yenilenmesi için başvuru yapmamın faydası nedir?
İstanbul Yenileniyor Platformu, risk altında bulunan yapılarını yenilemek isteyen hak sahiplerine ücretsiz destek sağlamaktadır.
İstanbul Yenileniyor Platformu üzerinden olası riskli yapımın yenilenmesi için başvuru yapmamın finansal avantajı nedir?
KİPTAŞ tarafından finansal avantaj sağlanmak üzere bankalarla görüşmeler yapılır, kefalet sağlanarak hak sahiplerinin mümkün olduğunca düşük faiz oranları üzerinden uzun vadeli ödeme planıyla borçlanması için çaba sarf edilir.
Mobil araçlarınızın nerede olduğu bilgisine nasıl erişebilirim?
Mobil araçlarımızın nerede olduğuna ilişkin istanbulyenileniyor.com üzerinden bilgilendirme yapılacaktır.

BİLGİLENDİRME FORMU HAKKINDA

Bilgilendirme Formu Nedir?
Başvuru yapılan alana ilişkin genel bilgiler, parsel, imar planı bilgileri ve değer haritasını içeren bilgilendirme formudur.
Tapu mahallesi nedir?
Kadastro ölçümleri ile alanın sınırları belirlendikten sonra tapu sicil defterine kayıt edilirken bulunan mahalleyi gösterir. E-Devlet üzerinden, İlçe Belediyelerinden veya İlçe Tapu Müdürlüğünden kontrol edilebilir.
Uygulama imar planı nedir?
Yerleşim alanlarının gelecekte sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan alacakları yerleşim biçimlerinin (yapının kaç m2 olacağı, yüksekliği, bahçe mesafeleri, cephe mesafeleri vb.) belirlenmesine yönelik tasarlanmış ve uygulamaya yönelik 1/1000 ölçekli planlardır. Kesin bilgi için ilçe belediyesinden talep edilebilir.
Parsel ve uydu görüntüsü nedir?
Taşınmaz gayrimenkullerin bulunduğu alanın mülkiyet alanını gösteren sınır ile uydudan veya havadan çekilmiş görüntünün çakıştırılması ile bir araya getirilen görüntüdür.
Ada-parsel bilgimi nereden öğrenebilirim?
E-devlet şifreniz ile webtapu uygulamasından ya da TKGM Parsel Sorgulama sayfasından ada ve parsel bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.
Salt Çoğunluk Nedir?
Salt çoğunluk, sahip olunan hisseler oranında maliklerin %50+1 çoğunluğudur.
Salt Çoğunluk (%50+1) Neyi Kapsar?
Çalışma yapılacak parselde hisseleri oranında maliklerin salt çoğunluğunu kapsamaktadır. Örneğin 600 m² parselde, hisseleri toplamı 301 m² olan malik sayısını belirtmektedir.
Başvuru/Temsil Yetki Belgesi Nedir?
Site veya bloklarda hak sahiplerinin salt çoğunluğu temsil edecek kişi veya kişilere verilen yetki durumudur. Site yönetiminin veya çoğunluğun kararıyla yetkilendirilen kişi/kişilerin hak sahipleri adına süreci yürütmesidir.
Tapu Takyidat Belgesi Nedir?
Taşınmaz mülkünüze ait tapu belgesinde: şerh, ipotek, haciz, intifa hakkı vb. ayrıntıları gösteren tapu kaydıdır.
Tapu Takyidat Belgesi Nereden Alınır?
İlçe Belediyesi veya Tapu Müdürlüğüne yapılan müracaatlarda ayrıntılı tapu kayıt belgesi alınır.
Mevcut Ruhsat Projesi Nedir?
Yapının imar mevzuatına (yasa ve yönetmeliklere) uygun şekilde yapılmış ve onaylanmış projeyi gösterir paftadır.
İmar Durumu Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?
İmar durum belgesi ilgili ilçe belediyesine tapu kaydı ve ÇAP ile başvurularak alınır.
*Parsel üzerinde tek yapı bulunan başvurularda Çizili İmar Durum Belgesi zorunludur. Parselde birden fazla yapı bulunan başvurularda, gerekmesi durumunda İmar Durum Belgesi çizili olarak talep edilir.
Aplikasyon Krokisi Nedir, Nasıl Alınır?
Aplikasyon Krokisi, parselin aplikasyon ölçü değerleri ile parsel sınır noktalarının sabit tesislere ve kontrol noktalarına bağlı olarak zeminde alınan röperli ölçülerini gösteren belgedir. LİHKAB’a (Lisanslı Harika Kadastro Mühendislik Bürosu) başvurularak alınır.
*Parsel üzerinde tek yapı bulunan başvurularda Aplikasyon Krokisi zorunludur.
Parselde birden fazla yapı bulunan başvurularda, gerekmesi durumunda talep edilir.
İnşaat İstikamet Rölevesi Nedir, Nasıl Alınır?
İnşaat İstikamet Rölevesi, imar durumuna uygun olarak parselin mesafelerini ve yapılacak olan yapının ebatlarını gösterir belgedir. İlgili ilçe belediyesine başvurularak alınır.
*Parsel üzerinde tek yapı bulunan başvurularda İnşaat İstikamet Rölevesi zorunludur.
Parselde birden fazla yapı bulunan başvurularda, gerekmesi durumunda talep edilir.
Bilgilendirme formunda belirtilen, teklif aşamasına geçiş için tarafımdan istenen belgeleri sisteme nasıl yükleyeceğim?
istanbulyenileniyor.com adresinden üye girişi yaparak, sizden istenen belgeleri “Belgelerim “ kısmına yükleyebilirsiniz Ayrıca mobil araçlarımız belli günlerde Avrupa ve Anadolu Yakasında bulunacak olup, web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda duyurulacaktır. Bu noktalarda belge yükleme ile ilgili destek alabilirsiniz.
Yüklenen belgeler hangi formatta olmalıdır?
Teklif aşamasında sisteme yüklenen belgelerin jpeg, tiff ve pdf formatında olması gerekmektedir.
Teklif aşamasına geçerken sisteme yüklemem gereken evrak boyutu ne olmalıdır?
Teklif aşamasına geçebilmek için sisteme yüklemeniz beklenen evrakların toplam büyüklüğünün 100 MB’ı aşmaması gerekmektedir.
Bilgilendirme formunda belirttiğiniz ortalama satış değeri aralığı nasıl belirlenmektedir?
Ortalama satış değeri kısmında verilen değer, başvuru yapılan parselin yakın çevresinde satışta olan konut ve ticaret nitelikli gayrimenkul ilanlarının en düşük ve en yüksek birim fiyatları gösterilmiştir. Bu veri, bölgedeki gayrimenkul değerleri hakkında bilgi vermek amacıyla sunulmuştur.

ÖN TEKLİF FORMU HAKKINDA

Ön Teklif Formu Nedir?
Teklif aşamasında gerekli teknik çalışmalar yapılarak mevcut durum ve meri imar planı bilgileri doğrultusunda hazırlanan olası riskli yapınızın yenileme bedelini gösterir ön fizibilite çalışmasını içeren formdur.
Yenileme Bedeli Nedir?
Mevcut binaların yenilenmesi durumunda yapılan yeni projede oluşacak toplam maliyetin (varsa satışa konu alanlar maliyetten düşülerek) hak sahipleri alanları oranında ortaya çıkan m²/TL birim fiyatıdır.
Daire Net, Daire Brüt, Daire Kat Brüt Alanı Nedir?

- Daire Net Alanı: Daire içi süpürülebilir alandır.

- Daire Brüt Alanı: Daire dış duvarlarının çevirdiği alandır.

- Daire Kat Brüt Alanı: Bina ortak alanlarının, toplam içindeki oranlarına göre daire brüt alanlarına eklenmiş halidir.

Ön teklif geçerlilik süresi nedir?
Yapılan teklif 15 gün geçerlidir ve yapım ihalesi sonrası kesin yenileme bedelleri belirlenecektir. Hazırlanan taslak proje, ilgili kurum görüşleri, ihale teklifleri ve öngörülemeyen koşullara bağlı olarak değişebilmektedir.
Teklif aşamasında sunulan öneri taslak projede, uzlaşma aşamasında değişiklik olabilir mi?
Öneri taslak proje, uzlaşma aşamasındaki geri bildirimlere göre ruhsat alınana kadar değişebilir.
Öneri taslak projede vatandaşın nereden daire alacağı belli midir?
Dağıtım modeline ilişkin ön teklif formunda bilgi verilememektedir.

GENEL BİLGİLENDİRME

Binamın yıkılıp, yeniden yapım süreci ne zaman başlar?
İstanbul Yenileniyor sisteminde Başvuru ve Teklif aşamalarını tamamlayan hak sahipleri ile, talep etmeleri durumunda (%50+1 çoğunluk ile) sözleşme sürecinin yer aldığı Uzlaşma aşamasına geçilir. Bu aşamada yapınıza ilişkin yıkım ve tahliye işlemleri gerçekleştirilerek yeni yapının yapımı ve anahtar teslimi süreci yürütülür.
Yıkılan Binamı Hangi Firma İnşa Edecek?
Yıkılan binanız kat maliklerinin hisse oranı bazında %50+1’i ile anlaşılması durumunda kiptaş tarafından inşa edilecektir.
Binam riskli yapı İlan Edilecek mi?
Binalarınızın riskli yapı ilan edilmesi tamamıyla kat maliklerinin uhdesinde olan bir konudur. Verilen teklif üzerinden anlaşılması durumunda Riskli Yapı tespiti kat malikleri tarafından yapılarak/yaptırılarak 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği belirlenecektir.
Kira Yardımı Alacak mıyım?
Kentsel dönüşüm sürecinde 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli Yapı ilan edilmesi durumunda mülk sahipleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 18 ay kira yardımından faydalanabilmektedir.
Ne kadar Kira Yardımı Alacağım?
Kentsel dönüşüm sürecinde 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli Yapı ilanında, şartların sağlanması koşuluyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen tutarda kira yardımı hak sahiplerine verilmektedir.
Taşınma Yardımı Alacak Mıyım?
Kentsel dönüşüm sürecinde 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli Yapı edilen yerde ikamet eden kiracılar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2 aylık kira yardım bedeli kadar taşınma yardımından faydalanabilmektedir.
Tapu belgemde ada numarası kısmı boş ise ya da (-) tire işareti varsa İstanbul Yenileniyor’a başvuru yaparken ada numarasına ne yazmalıyım?
Tapu belgenizde ada numarası kısmı boş ise ya da (-) tire işareti varsa İstanbul Yenileniyor’a başvuru yaparken Ada numarası kısmına “0” (sıfır) yazarak başvuru yapmayı denemeniz gerekmektedir.