Başvurularınızı takip etmek ve başvuru sonuçlarınızı görebilmek için Kayıt Ol formunu eksiksiz doldurmanızı rica ederiz. Kayıt Ol butonuna bastıktan sonra bilgilerinizin doğruluğu kontrol edilecektir.

Ardından cep telefonunuza onay kodu göndereceğiz. Ekran sizi onay kodunu içeren ekrana yönlendirecektir. Onay kodu için ayrılan yere onay kodunu girerseniz hesabınız onaylanacak ve güvenle kullanabileceksiniz.

Kayıtlı kullanıcı hesabınız varsa Giriş yapın

Kayıt ol

Giriş Yap
Üyeliğiniz varsa "Giriş Yap"a tıklayınız.
Şifreyi göster
Şifreyi göster
*Üyelik Sözleşmesini ve KVKK Aydınlatma metnini okudum, kabul ediyorum.
ETK iznini okudum, kabul ediyorum.
*Başvuru yapan kişi olarak şirket adına başvuru yapmaya yetkili olduğumu beyan ederim.

Üyelik Sözleşmesi

KULLANIM VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a) www.istanbulyenileniyor.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten KİPTAŞ - İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş. , İSTANBUL İMAR İNŞAAT A.Ş. , BİMTAŞ - Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler San. Tic. A.Ş. bundan böyle “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır.

b) www.istanbulyenileniyor.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı "Üye" olarak anılacaktır.

2. Sözleşmenin Konusu ve Kullanım şartları

2.1.İşbu Sözleşme’nin konusu Veri Sorumlusu'nun sahip olduğu internet sitesi www.istanbulyenileniyor.com ‘dan üyenin kullanma ve faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

2.2.Kullanım Şartları

Üye bu siteye üye olduğunda, www.istanbulyenileniyor.com web sitesinin kullanım ve üyelik sözleşmesine taraf olabilecek ve yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır.

2.3.Kullanım Amacı

Web sitesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirak şirketlerinin Kentsel Dönüşüm Destek Platformuna hizmet etmek üzere kurulmuştur. Üye, web sitesini belirlenen amaç doğrultusunda kullanacağını kabul etmiştir.

2.4.Kullanım Şekli

Üye, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında kimlik, iletişim ve taşınmaz bilgilerini sisteme girecektir. Üye, girmiş olduğu bilgilerin kendi adına olan taşınmaz/ taşınmazlara ait olduğunu kabul ve beyan eder. Başka kişi/ kurumlara ait bilgileri giremeyeceğini, girilmesi halinde her tür sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri ile Gizlilik Kuralları

3.1. Üye, www.istanbulyenileniyor.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Veri Sorumlusu'nun bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Veri Sorumlusu tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Veri Sorumlusu 'na karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Veri Sorumlusu'nun söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.istanbulyenileniyor.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.istanbulyenileniyor.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.istanbulyenileniyor.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Veri Sorumlusu ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Veri Sorumlusu üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Veri Sorumlusu , üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.istanbulyenileniyor.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Veri Sorumlusun 'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Veri Sorumlusu ’nu bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Veri Sorumlusu 'nun üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Veri Sorumlusu 'nun her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Veri Sorumlusu 'nun hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.istanbulyenileniyor.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Veri Sorumlusu mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

3.11. Veri Sorumlusu tarafından www.istanbulyenileniyor.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. Veri Sorumlusu kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Veri Sorumlusu, üyenin www.istanbulyenileniyor.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13. Veri Sorumlusu , Üye'nin Websitesi'nde sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için Websitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Üye, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye www.istanbulyenileniyor.com linkinde yer alan Aydınlatma Metni’nden ulaşabilir.

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

www.istanbulyenileniyor.com markası ve logosu, www.istanbulyenileniyor.com mobil uygulamasının ve Websitesi'nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Veri Sorumlusu tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile Veri Sorumlusu ‘nun mülkiyetindedir. Üye, Veri Sorumlusu ‘nun veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Veri Sorumlusu ‘nun izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, www.istanbulyenileniyor.com mobil uygulamasının veya Websitesi'nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Veri Sorumlusu ‘nun izni olmaksızın kullanamaz. Üye'nin, üçüncü kişilerin veya Veri Sorumlusu ‘nun fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Veri Sorumlusu ‘nun ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

3.14. Veri Sorumlusu , üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Veri Sorumlusu ’na tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Veri Sorumlusu ve Veri Sorumlusu web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15. Veri Sorumlusu web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Veri Sorumlusu web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

5. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

5.1. Veri Sorumlusu , tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Websitesi'nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Websitesi'nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez. Veri Sorumlusu , sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Veri Sorumlusu web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

5.2. Veri Sorumlusu , üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

6. MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Veri Sorumlusu 'nun kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Veri Sorumlusu ‘nun işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Veri Sorumlusu ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi'nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

7. MUHTELİF HÜKÜMLER

7.1. Delil sözleşmesi. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğabilecek ihtilaflarda Veri Sorumlusu 'nun resmi defter ve ticari kayıtları ile Veri Sorumlusu 'nun veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

7.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü. İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

7.3. Bildirim Veri Sorumlusu , iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda bilgi@istanbulyenileniyor.com mail gönderimi suretiye iptal işlemini gerçekleştirebilecektir. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

7.4. Üyelik Sözleşmesi'nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği. İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

7.5. Üyelik Sözleşmesi'nin Devri. Üye, Veri Sorumlusu 'nun önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi'ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

7.6. Tadil ve Feragat. Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

7.7. Sözleşmenin Feshi. İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Veri Sorumlusu tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Veri Sorumlusu üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

7 maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

Aydınlatma Metni

ETK İzni Metni

Kişisel verilerimin KİPTAŞ - İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş. , İSTANBUL İMAR İNŞAAT A.Ş. , BİMTAŞ - Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler San. Tic. A.Ş. tarafından doğrudan veya dolaylı pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmesi suretiyle iletişim bilgilerime; reklam, promosyon, kampanya ve benzeri nitelikte genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarına ilişkin olarak kısa mesaj (SMS), mobil uygulama, anlık bildirim, e-posta, otomatik makinelerden arama, telefonla arama, bluetooth, beacon kablosuz ağlar, sosyal medya vb. her türlü elektronik iletişim aracı ile ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyorum ve bu amaçla sınırlı olarak kişisel verilerimin Şirketin hizmet aldığı üçüncü kişilerle paylaşılmasını kabul ediyorum.

KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA ÜYELİK AYDINLATMA METNİ

KİPTAŞ - İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş. , İSTANBUL İMAR İNŞAAT A.Ş. , BİMTAŞ - Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler San. Tic. A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kentsel Dönüşüm Destek Platformunun yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmesine önem vermekte ve her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu'nda tanımlı olan "Veri Sorumlusu" sıfatımızla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

A. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi Ve İşlenme Amaçları

İnternet sitemize “www.istanbulyenileniyor.com ” kayıt olmanız neticesinde temin edilen kimlik ve iletişim bilgileriniz e-ticaret faaliyetlerimizden kapsamındaki hizmetlerimizden faydalanabilmeniz ve bu alanda gerçekleştirilecek iş geliştirme projelerinin takibi ile analizi amaçlarıyla işlenmektedir. Bu kapsamda kimlik ve iletişim kategorisindeki kişisel verileriniz ile 5651 Sayılı Kanun kapsamında çerezler ile IP adresiniz işlenecektir. Toplanan kişisel verileriniz, İBB ve İştirak şirketleri tarafından Kentsel Dönüşüm çalışmalarının yapılması, İstanbulun Kentsel Dönüşümüne katkı sağlanması, Kentsel Dönüşüm çalışmalarında vatandaşlarımıza yol gösterilmesi, vb. amaçlarla, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

B. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. Şirketimiz, topladığı kişisel verileri faaliyetlerini yürütebilmek için iş birliği yaptığı kurum ve kuruluşlarla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirak şirketleri ile ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğu yurt içindeki kuruluşlarla, talep halinde kamu otoriteleriyle ve ilgili iş ortakları ile paylaşabilmektedir.

C. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

İnternet sitesi üyeliği için toplanan kişiler veriler (kimlik ve iletişim bilgileri) ilgili kişinin internet sitesi üzerinden üyelik formunu doldurması ve çağrı merkezimize yapılan başvurular aracılığıyla toplanmaktadır. Bu kişisel veriler 6698 sayılı Kanun uyarınca, ilgili kişinin internet sitesi üyeliği talebi neticesinde verdiği izin ile temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebi ile Üyelik Sözleşmesi’nin kurulması ile doğrudan ilgili olması nedeniyle veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebi uyarınca işlenmektedir.

D. Kişisel veri sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, başvuruda bulunarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. İşbu Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin herhangi bir sorunuz ya da talebinizin olması halinde www.istanbulyenileniyor.com adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formunu doldurmak suretiyle Formda belirtilen yollardan biriyle BİMTAŞ 'a başvurabilirsiniz. BİMTAŞ. KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri cevabı yazımızda belirtilecektir. BİMTAŞ, tarafından işlenen kişisel verilerinizin güncel olmadığını, eksik veya hatalı olduğunu düşünüyorsanız ilgili kişisel verinize/verilerinize ilişkin değişiklik bildirimleriniz için lütfen derhal “Evliya Çelebi Meşrutiyet Caddesi Eski Tüyap Binası No:50, 34430 Beyoğlu/İstanbul” adresinden BİMTAŞ ile irtibata geçiniz.

KVKK başvuru formu için tıklayınız.

F. Veri sorumlusunun kimliği

KİPTAŞ - İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mersis No : 0563002211800019
İnternet Adresi : www.kiptas.istanbul
Telefon Numarası : 0(212) 414 98 98
E-Posta Adresi : info@kiptas.com.tr
Adres : Seyitnizam mah. Gümüşsuyu Davutpaşa cad. no:17/1 34015 Zeytinburnu / İstanbul


İSTANBUL İMAR İNŞAAT A.Ş.
Mersis No : 0481048888400014
İnternet Adresi : www.imar.istanbul/tr
Telefon Numarası : 0(212) 274 19 48
E-Posta Adresi : imar@imar.istanbul
Adres : Büyükdere Cad. No: 48 / 8 İstanbul İmar İş Merkezi 34394 Mecidiyeköy- Şişli / İstanbul


BİMTAŞ - Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler San. Tic. A.Ş.
Mersis No : 0481001477200015
İnternet Adresi : www.bimtas.istanbul
Telefon Numarası : 0(212) 245 99 00
E-Posta Adresi : bimtas@bimtas.istanbul
Adres : Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. Eski TÜYAP Binası No:50 34430 Tepebaşı - Beyoğlu - İSTANBUL


Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.